191/2024 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 22. června 2024

Částka: 191 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 26. června 2024 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 24. června 2024 Nabývá účinnosti: 26. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
191

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 24. června 2024
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 22. června 2024


        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 2/2024 Sb., č. 25/2024 Sb., č. 42/2024 Sb. a č. 66/2024 Sb. se dne 22. června 2024 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí.

. . .

Zavřít
MENU