189/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 189 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 20. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
189

VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2024,
kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo obrany stanoví podle § 4 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb. a vyhlášky č. 240/2018 Sb., se mění takto:

        1. § 1 včetně nadpisu zní:


㤠1

Doklady pro výběr

        Občan, který se uchází o povolání do služebního poměru (dále jen „uchazeč“), k žádosti o povolání do služebního poměru připojí tyto doklady:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU