185/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády

Částka: 185 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. června 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
185

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům


Čl. I

        Nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 odst. 2 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

        2. V § 8 odstavce 1 až 3 znějí:

        „(1) Žadatel zajistí, že na jím užívaném dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda se nevyskytuje souvislá plocha

a)   kukuřice, brambor, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku o velikosti

    1.
od 2,01 do 4 hektarů, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary, a
    2.
větší než 4 hektary, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU