184/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 184 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. června 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
184

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 349/2023 Sb. a zákona č. 82/2024 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb. a nařízení vlády č. 40/2024 Sb., se mění takto:

        1. V názvu nařízení vlády se slova „a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném“ nahrazují slovy „ , slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU