183/2024 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 183 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. června 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
183

ZÁKON
ze dne 29. května 2024,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu


Čl. I

        Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 odstavec  1 zní:

        „(1) Zemědělský půdní fond je jednou ze složek životního prostředí a nenahraditelným omezeným přírodním zdrojem umožňujícím zemědělskou výrobu. Ochrana produkčních i mimoprodukčních funkcí zemědělského půdního fondu, zlepšování jeho stavu a jeho udržitelné využívání jsou činnosti, kterými je zajišťována ochrana životního prostředí.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU