181/2024 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním

Částka: 181 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 18. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
181

VYHLÁŠKA
ze dne 18. června 2024
o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 91 písm. b), c) a d) zákona č. 179/2024 Sb., o hromadném občanském řízení soudním, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   náležitosti a datový formát formulářů podle zákona,

b)   náležitosti, datový formát a podrobnosti o způsobu vedení seznamu zúčastněných členů skupiny a

c)   způsob určení účelně vynaložených nákladů souvisejících s příjmem přihlášek a vedením seznamu zúčastněných členů skupiny.


§ 2

Přihláška do hromadného řízení

        (1) Formulář přihlášky do hromadného řízení (dále jen „přihláška“) obsahuje

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Přihláška do hromadného řízení
§ 3 - Zpětvzetí přihlášky
§ 4 - Oznámení o převodu nebo přechodu práva
§ 5 - Náležitost podpisu
§ 6 - Datový formát formulářů
§ 7 - Datový formát seznamu zúčastněných členů skupiny
§ 8 - Vedení seznamu zúčastněných členů skupiny
§ 9 - Náležitosti seznamu zúčastněných členů skupiny
§ 10 - Způsob určení účelně vynaložených nákladů
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU