175/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Částka: 175 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. června 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
175

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2024,
kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení        Vláda nařizuje podle § 23 písm. a), b), f) až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti


Čl. I

        V příloze č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, v doplňující informaci k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí LPS se písmeno b) zrušuje.

        Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti


Čl. II

        Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, se mění takto:

        1. V § 21 odst. 3 se za slova „zařízení se“ vkládají slova „v závislosti na jeho druhu, vybavení a umístění“.

        2. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.


Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených plynových zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni vzdělání žadatele

Činnost na vyhrazeném plynovém zařízení Nejnižší stupeň vzdělání v oboru Odborná praxe
Obsluha základní odborný zácvik
Montáže a opravy střední vzdělání s výučním listem nebo rekvalifikace v oboru mechanik plynových zařízení praxe je součástí výuky, další zácvik se nevyžaduje
střední vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo chemického směru s výučním listem nebo s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU