153/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

Částka: 153 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. června 2024 Autor předpisu: Digitální a informační agentura
Přijato: 5. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2024,
kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy        Digitální a informační agentura stanoví podle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, se mění takto:

        1. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:


㤠3

        (1) Atestační středisko posuzuje dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy na základě dokumentů, které mu žadatel o atestaci (dále jen „žadatel“), se kterým má atestační středisko uzavřenou smlouvu o provedení atestace, předkládá k provedení atestace; posuzování zahájí po předložení těchto dokumentů.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU