151/2024 Sb.Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. června 2024 Autor předpisu:
Přijato: 5. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2024
o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. a) k provedení § 25 odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

        Za přírodní léčebné lázně Frymburk se stanovuje soubor zdravotnických a jiných zařízení sloužících k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v katastrálním území Frymburk.


§ 2

        Hranice území přírodních léčebných lázní Frymburk jsou graficky vyznačeny v kopii katastrální a základní mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Seznam lomových bodů hranic území přírodních léčebných lázní Frymburk v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Hranice území přírodních léčebných lázní Frymburk
Příloha č. 2 - Seznam lomových bodů hranic území přírodních léčebných lázní Frymburk (S-JTSK)
Zavřít
MENU