141/2024 Sb.Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Částka: 141 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. června 2024 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 22. května 2024 Nabývá účinnosti: 4. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

229/2019 Sb. - podle čl. II bodu 1;
Původní znění předpisu
Zavřít

141

SDĚLENÍ

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 22. května 2024

o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální podle čl. II bodu 1 zákona č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyhlašuje:

Dne 1. ledna 2025 dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Předseda:

Ing. Štencel v. r.

MENU