139/2024 Sb.Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

Částka: 139 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. června 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

458/2000 Sb. - podle § 29 odst. 8;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu
Zavřít

139

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. května 2024

o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

Vláda nařizuje podle § 29 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 469/2023 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a

prostředky pro terapii a prostředky pro kompenzaci onemocnění,

b

vzor potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka (dále jen potvrzení) a délku jeho platnosti,

c

vzor písemné dohody o výkonu práv a povinností zranitelné osoby prostřednictvím zákazníka.

§ 2

Prostředky pro terapii a prostředky pro kompenzaci onemocnění

Prostředky pro terapii a prostředky pro kompenzaci onemocnění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Vzor potvrzení a délka jeho platnosti

(1) Vzor potvrzení je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Potvrzení je platné po dobu 2 let ode dne jeho vyhotovení nebo dobu kratší, stanoví-li tak lékař na základě zdravotního stavu zranitelné osoby.

§ 4

Vzor písemné dohody o výkonu práv a povinností zranitelné osoby prostřednictvím zákazníka

Vzor písemné dohody o výkonu práv a povinností zranitelné osoby prostřednictvím zákazníka je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 139/2024 Sb.

Prostředky pro terapii a prostředky pro kompenzaci onemocnění

Příloha PDF (50 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 139/2024 Sb.

Vzor potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka

Příloha PDF (143 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 139/2024 Sb.

Vzor písemné dohody o výkonu práv a povinností zranitelné osoby prostřednictvím zákazníka

Příloha PDF (203 kB)
MENU