135/2024 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 135 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 23. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

2/1991 Sb. - podle § 7;

CZ-NACE

84;

Normy

ISO 9001-7.2;
Původní znění předpisu
Zavřít

135

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. května 2024

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2024 – 2029, která byla uzavřena dne 8. dubna 2024 mezi vyššími odborovými orgány – Odborový svaz Stavba České republiky, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů – Svaz podnikatelů ve stavebnictví, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 08.1, 22.23, 23.2, 23.3, 23.49, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 41, 42 a 43.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

MENU