132/2024 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 132 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 14. května 2024 Nabývá účinnosti: 28. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
132

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. května 2024
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:

Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2024 – 2029 uzavřená dne 8. dubna 2024 mezi smluvními stranami
Odborový svaz Stavba České republiky
a
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svaz podnikatelů ve stavebnictví.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


MENU