131/2024 Sb.Vyhláška o dokumentaci staveb

Částka: 131 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 17. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
131

VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2024
o dokumentaci staveb        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Tato vyhláška stanoví obsah

a)   dokumentace pro povolení stavby,

b)   dokumentace pro rámcové povolení,

c)   dokumentace pro povolení změny využití území,

d)   dokumentace pro provádění stavby,

e)   dokumentace pro odstranění stavby,

f)    pasportu stavby a

g)   doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obsah dokumentace
§ 3 - Dokumentace pro povolení stavby (K § 158 odst. 1 zákona)
§ 4 - Dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb (K § 158 odst. 1 zákona)
§ 5 - Dokumentace pro rámcové povolení (K § 158 odst. 1 zákona)
§ 6 - Dokumentace pro povolení změny využití území (K § 158 odst. 1 zákona)
§ 7 - Dokumentace pro provádění stavby (K § 158 odst. 2 zákona)
§ 8 - Dokumentace pro odstranění stavby (K § 158 odst. 2 zákona)
§ 9 - Pasport stavby (K § 158 odst. 3 zákona)
§ 10 - Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě (K § 166 odst. 4 zákona)
§ 11 - Doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení [K § 329 odst. 1 písm. b) zákona]
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah dokumentace pro povolení stavby
Příloha č. 2 - Obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů
Příloha č. 3 - Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů
Příloha č. 4 - Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb
Příloha č. 5 - Obsah dokumentace pro rámcové povolení, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb
Příloha č. 6 - Obsah dokumentace pro rámcové povolení záměrů v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb
Příloha č. 7 - Obsah dokumentace pro povolení změny využití území
Příloha č. 8 - Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
Příloha č. 9 - Obsah dokumentace pro provádění stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci
Příloha č. 10 - Obsah dokumentace pro odstranění stavby
Příloha č. 11 - Obsah pasportu stavby
Příloha č. 12 - Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě
Příloha č. 13 - Obsah doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukění řešení
Zavřít
MENU