130/2024 Sb.Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 16. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
130

VYHLÁŠKA
ze dne 16. května 2024
o stanovení obecních stavebních úřadů        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 30 odst. 3 písm. b) a § 30 odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   pověřené obecní úřady a obecní úřady, které jsou obecním stavebním úřadem, a

b)   správní obvody obecních stavebních úřadů.


§ 2

Stanovení pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obecními stavebními úřady

        Pověřené obecní úřady a obecní úřady, které jsou obecními stavebními úřady, jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Správní obvody obecních stavebních úřadů

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Stanovení pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obecními stavebními úřady
§ 3 - Správní obvody obecních stavebních úřadů
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovení pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obecními stavebními úřady
Příloha č. 2 - Správní obvody obecních stavebních úřadů
Zavřít
MENU