117/2024 Sb.Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Částka: 117 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 3. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

117

VYHLÁŠKA

ze dne 3. května 2024

o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 87 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 408/2023 Sb.:

§ 1

Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy pro plnění informační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.

Příloha k vyhlášce č. 117/2024 Sb.

Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy

Příloha PDF (560 kB)
MENU