116/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Částka: 116 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. února 2024 Nabývá účinnosti: 27. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

92/2006 Sb.m.s.;
Původní znění předpisu
Zavřít

116

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2022 byly v Budapešti přijaty změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků1).

Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 12. února 2024 listinu o přijetí těchto změn.

Změny příloh vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 29. prosince 2022.

Pro Českou republiku vstoupily změny příloh v platnost na základě článku X odst. 6 Dohody dne 27. března 2024.

Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Ministr:

v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.

vrchní ředitel sekce právní a konzulární

1

Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, přijatá v Haagu dne 15. srpna 1996, byla vyhlášena pod č. 92/2006 Sb.m.s. Změny příloh 2 a 3 Dohody, přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu dne 14. listopadu 2015, byly vyhlášeny pod č. 14/2018 Sb.m.s. Změny příloh 2 a 3 Dohody, přijaté v Antananarive dne 19. září 2008, byly vyhlášeny pod č. 97/2010 Sb.m.s.

Amendments to Annexies 2 and 3 of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds

Annex 2

Waterbird species to which the Agreement applies

Annex 3

ACTION PLAN

Příloha PDF (30873 kB)

PŘEKLAD

Změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Příloha 2

Druhy vodních ptáků, na které se vztahuje Dohoda

Příloha 3

AKČNÍ PLÁN

Příloha PDF (28590 kB)
MENU