115/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Částka: 115 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2026
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

31/1998 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

115

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze nótou ze dne 21. března 2024 oznámilo přerušení provádění čl. 10, 1113 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1) ve znění Protokolu2), a to v době od 1. června 2024 do 31. prosince 2026.

Ministr:

v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.

vrchní ředitel sekce právní a konzulární

1

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996, byla vyhlášena pod č. 31/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/1998 Sb. bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů v částce 74 z roku 1998.

2

Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Minsku dne 11. srpna 2010, byl vyhlášen pod č. 99/2011 Sb.m.s.

MENU