114/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií

Částka: 114 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. února 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
114

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. února 2022 byla v Canbeře podepsána Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Smlouva vstoupí v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 1. července 2024.

        České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.Ministr:

v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.

vrchní ředitel sekce právní a konzulárníSMLOUVA O VYDÁVÁNÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ
Příloha PDF (9557 kB)


MENU