112/2024 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 112 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 18. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 7. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
112

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 18. dubna 2024
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.
Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 18. ledna 2023, který byl uzavřen dne 18. ledna 2024 mezi smluvními stranami
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
a
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR;
2.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2024 uzavřená dne 12. března 2024 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

MENU