99/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění přenosu elektronických záznamů o očkování z registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy do systému eRecept

Částka: 099 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. dubna 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 3. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
99

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 3. dubna 2024
o zprovoznění přenosu elektronických záznamů o očkování z registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy do systému eRecept        Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení čl. VIII zákona č. 314/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sděluje, že byl zprovozněn přenos elektronických záznamů o očkování do systému eRecept.Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

MENU