93/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. dubna 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2024,
kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. a), § 3e odst. 5, § 7 odst. 6 písm. d), i) a u), § 19 odst. 17 písm. a), c), f) a h), § 24 odst. 8 a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 334/2020 Sb. a zákona č. 277/2023 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb., vyhlášky č. 366/2020 Sb. a vyhlášky č. 188/2023 Sb., se mění takto:

        1. V § 4 se doplňuje odstavec  14, který zní:

                    „(14) Rozmnožovací materiál uznaný v kategorii rozmnožovací materiál předstupně nebo základní rozmnožovací materiál může být uváděn do oběhu i jako rozmnožovací materiál kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál.“.

        2. V § 8 odst. 2 se slova „Matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku“ nahrazují slovy „Semenné stromy, keře a matečné rostliny“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU