89/2024 Sb.Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2026 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
89

ZÁKON
ze dne 6. března 2024,
kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky


Čl. I

        Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 72/2018 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 49/2021 Sb. a zákona č. 189/2021 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 odstavec  1 zní:

        „(1) Tento zákon upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do Parlamentu České republiky, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o volbě prezidenta republiky
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. XIX  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XX  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o místním referendu
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krajském referendu
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXI  
Zavřít
MENU