79/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.

Částka: 079 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. dubna 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 21. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2024,
kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb., se mění takto:

        1. V příloze č. 1 části I. v tabulce v řádku „4. dětská endokrinologie a diabetologie“ v třetím sloupci se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

        2. V příloze č. 1 části I. se na konci tabulky doplňuje řádek 45, který zní:


„45.  strukturální intervence v kardiochirurgii lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí ve strukturální intervenci v kardiochirurgii 1“.


        3. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „1. algeziologie“ text v druhém sloupci zní:


„anesteziologie a intenzivní medicína, dětská chirurgie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, geriatrie, chirurgie, klinická onkologie, neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pediatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, nebo urgentní medicína“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU