74/2024 Sb.Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 49/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Částka: 074 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 4. dubna 2024 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 21. února 2024 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

NÁLEZ
Ústavního soudu
ze dne 21. února 2024
sp. zn. Pl. ÚS 49/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
Jménem republiky        Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 49/23 dne 21. února 2024 v plénu složeném z předsedy Josefa Baxy a soudců Lucie Dolanské Bányaiové, Josefa Fialy, Jaromíra Jirsy (soudce zpravodaje), Veroniky Křesťanové, Zdeňka Kühna, Tomáše Lichovníka, Kateřiny Ronovské, Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře, Jana Wintra a Daniely Zemanové, o návrhu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ze dne 30. 5. 2013, za účasti obce Velké Hostěrádky, sídlem Velké Hostěrádky 66, jako účastníka řízení, takto:

. . .

Zavřít
MENU