71/2024 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. března 2024

Částka: 071 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. března 2024 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 25. března 2024 Nabývá účinnosti: 27. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
71

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 25. března 2024
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. března 2024        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 314/2023 Sb., č. 331/2023 Sb., č. 355/2023 Sb. a č. 379/2023 Sb. se dne 23. března 2024 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí.

. . .

Zavřít
MENU