70/2024 Sb.Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Částka: 070 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. března 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
70

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. března 2024
o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce        Vláda nařizuje podle § 78a odst. 17 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2019 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Toto nařízení stanoví maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaného zaměstnavateli, se kterým Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen „příspěvek“).


§ 2

Maximální částka příspěvku

        Maximální částka příspěvku činí 15 700 Kč.


§ 3

Časová působnost

        Podle tohoto nařízení se poprvé postupuje při stanovení příspěvku za první kalendářní čtvrtletí roku 2024.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Maximální částka příspěvku
§ 3 - Časová působnost
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU