69/2024 Sb.Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. března 2024 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 21. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
69

VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2024
k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla



        Ministerstvo financí stanoví podle § 31 odst. 3, § 38 odst. 6, § 45 odst. 4 a § 81 odst. 4 zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:


§ 1

Rozsah údajů o dopravní nehodě a údajů o vozidlech v pátrání

        (1) Údaji o dopravní nehodě nezbytnými pro šetření škodné události, které Policie České republiky poskytuje Kanceláři, jsou

a)   údaje o účastnících dopravní nehody a jejich identifikační a kontaktní údaje, jsou-li k dispozici,

b)   údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě, včetně jejich identifikačních a technických údajů,

c)   údaje o pojištění vozidel, která měla účast na dopravní nehodě,

d)   den a čas dopravní nehody,

e)   údaj o místě dopravní nehody obsahující souřadnice globálního navigačního systému,

f)    údaje o druhu a příčinách dopravní nehody, údaje o zavinění dopravní nehody a údaje o zjištěných porušeních zákona v případě, že bylo jednání řešeno jako přestupek příkazem na místě, v ostatních případech údaje o podezření z porušení zákona,

g)   popis vzniklé újmy a případně její předpokládaná výše,

h)   fotodokumentace dopravní nehody,

i)    číslo jednací písemnosti příslušného útvaru.

        (2) Údaji o vozidlech v pátrání nezbytnými pro šetření škodné události, které Policie České republiky poskytuje Kanceláři, jsou

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah údajů o dopravní nehodě a údajů o vozidlech v pátrání
§ 2 - Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti
§ 3 - Rozsah údajů o vozidlech
§ 4 - Rozsah údajů o škodných a pojistných událostech
§ 5 - Výše denní sazby příspěvku
§ 6 - Výše paušálních nákladů
§ 7 - Rozsah informací zveřejňovaných Kanceláří
§ 8 - Přechodné ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU