67/2024 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Částka: 067 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. března 2024 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 11. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 30. dubna 2025
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


67

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. března 2024
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2024 do 30. dubna 2025 částka 43 341 Kč.Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Zavřít
MENU