65/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o poskytnutí náhradních dílů, spotřebních materiálů, oprav dílů a dalších služeb pro letadla provozovaná Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie

Částka: 065 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. března 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 19. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65


SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o poskytnutí náhradních dílů, spotřebních materiálů, oprav dílů a dalších služeb pro letadla provozovaná Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2023 byla ve Skopje podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o poskytnutí náhradních dílů, spotřebních materiálů, oprav dílů a dalších služeb pro letadla provozovaná Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU