63/2024 Sb.Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou

Částka: 063 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. března 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
63

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. března 2024
o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou        Vláda nařizuje podle § 6b odst. 1 a § 6e odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 198/2022 Sb. a zákona č. 75/2023 Sb.:


§ 1

Služby související s poskytováním ubytování

        (1) Při poskytování ubytování zajišťuje provozovatel ubytovaným osobám možnost stravování nebo přípravy stravy.

        (2) V případě ubytování v zařízeních provozovaných organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem vnitra a pověřenou plněním úkolů podle § 92c zákona o azylu lze ubytovaným osobám poskytnout stravu a základní prostředky osobní hygieny.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Služby související s poskytováním ubytování
§ 2 - Rozložení ubytovacích kapacit
§ 3 - Výše paušální náhrady
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU