56/2024 Sb.Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. března 2024 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 26. února 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
56

VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2024
o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení        Česká národní banka stanoví podle § 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 462/2023 Sb., k provedení § 117a odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení upravuje

a)   určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba,

b)   členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin podle srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a podle toho, zda jde o spotřebitelský úvěr na bydlení

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Určení srovnatelné délky období
§ 3 - Členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU