46/2024 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky (č. 89)

Částka: 046 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. února 2024 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 23. února 2024 Nabývá účinnosti: 29. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
46

SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 23. února 2024
o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky        Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 7. února 2024 č. 89 schválila Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky.Ministr pro místní rozvoj:
PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.

MENU