37/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku

Částka: 037 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. února 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 20. února 2024 Nabývá účinnosti: 22. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
37


SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 20. února 2024
o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku        Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví s účinností ode dne vyhlášení tohoto sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do dne 30. června 2024 doplnění antigenního složení očkovacích látek pro očkování proti pneumokokovým infekcím v dětském věku:


1)
10valentní polysachaririovou konjugovanou očkovací látku proti pneumokokovým infekcím, která v jedné dávce (0,5 ml) obsahuje:
Pneumococcale polysaccharidum serotypus 11,2 1 mikrogram
. . .

Zavřít
MENU