26/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 026 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. února 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. ledna 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:


Čl. I

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb. a nařízení vlády č. 245/2023 Sb., se mění takto:

        1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1717.“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU