23/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. února 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 29. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 8. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
23

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 29. ledna 2024
o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu        Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. j) a k) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví antigenní složení očkovacích látek pro očkování proti pneumokokovým infekcím v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu:

Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

MENU