22/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar

Částka: 022 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. února 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 5. října 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
22

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. října 2022 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. ledna 2023.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ SPOLUPRÁCI MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU KATAR
Příloha PDF (2235 kB)AGREEMENT ON ECONOMIC, COMMERCIAL AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR
. . .

Zavřít
MENU