21/2024 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. února 2024 Autor předpisu:
Přijato: 3. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 10. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
21

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2017 byly v New Yorku přijaty změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu1).

        Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listiny o přijetí změn Českou republikou, podepsané prezidentem republiky dne 3. dubna 2020, byly uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Statutu, dne 10. července 2020.

        Změny vstoupily v platnost na základě článku 121 odst. 5 Statutu dne 2. dubna 2020. Pro Českou republiku vstoupily v platnost dne 10. července 2021.

. . .

Zavřít
MENU