15/2024 Sb.Vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci

Částka: 015 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. února 2024 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 19. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 2. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 2024
k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 64 odst. 2, § 65 odst. 6 a § 112 odst. 3 zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci:


§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   způsob určení odměny a náhrady účelně vynaložených nákladů restrukturalizačního správce,

b)   minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění restrukturalizačního správce,

c)   rozsah zveřejňování údajů v restrukturalizačním rejstříku.


§ 2
Paušální měsíční odměna

        (1)   Restrukturalizačnímu správci náleží odměna za každý započatý měsíc výkonu funkce, v němž plní alespoň jeden úkol spočívající v

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Paušální měsíční odměna
§ 3 - Odměna za dílčí úkony
§ 4 - Odměna za svěřenskou správu
§ 5 - Odměna ve zbývajících případech
§ 6 - Výše náhrady účelně vynaložených nákladů
§ 7 - Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných smluv
§ 8 - Zveřejňování údajů v restrukturalizačním rejstříku
§ 9  
Zavřít
MENU