14/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. ledna 2024 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 23. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 1. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
14

VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2024,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o před-školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb., vyhlášky č. 261/2013 Sb. a vyhlášky č. 238/2017 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU