8/2024 Sb.Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. ledna 2024 Autor předpisu: Digitální a informační agentura
Přijato: 15. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 1. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
8
VYHLÁŠKA
ze dne 15. ledna 2024
o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování


        Digitální a informační agentura stanoví podle § 14 odst. 11 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 1/2024 Sb.:


§ 1
Pravidla pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění

        (1) Minimální limit pojistného plnění na jeden rok pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování (dále jen „minimální limit pojistného plnění“) se vypočte ze základu pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění ve výši 25 000 000 Kč (dále jen „základ pro výpočet“).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Pravidla pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU