6/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. ledna 2024 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 4. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 17. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
6

VYHLÁŠKA
ze dne 4. ledna 2024,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:


ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA VYHLÁŠKY O PRAVIDLECH TRHU S ELEKTŘINOU


Čl. I

        Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky č. 125/2021 Sb., vyhlášky č. 490/2021 Sb. a vyhlášky č. 404/2022 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 písmeno e) zní:

„e)   maximálním čtvrthodinovým odebraným výkonem nejvyšší střední hodnota činného výkonu odebraného z přenosové nebo distribuční soustavy za měřicí interval za zúčtovací období nebo za jeho část, pokud v průběhu zúčtovacího období došlo ke změně rezervovaného příkonu,“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA VYHLÁŠKY O PRAVIDLECH TRHU S ELEKTŘINOU
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA VYHLÁŠKY Č. 490/2021 SB.
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU