463/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

Částka: 204 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
463

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu        Vláda nařizuje podle § 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

        2.  V § 3 odstavec  2 zní:

        „(2)  Nebude-li ve služebním úřadu průměrný počet systemizovaných míst tvořících oddělení po zaokrouhlení na celé číslo nižší než 6, oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy. Do výpočtu průměrného počtu systemizovaných míst tvořících oddělení se nezahrnují systemizovaná místa zařazená v oddělení podle § 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 a v organizačním útvaru podle § 8, je-li oddělením.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU