419/2023 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 192 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. prosince 2023 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 7. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
419

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 7. prosince 2023
o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra vyhlašuje podle § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 418/2023 Sb., § 48 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 418/2023 Sb., a § 54 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 418/2023 Sb., základnu pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků pro rok 2024 ve výši 42 249 Kč.

. . .

Zavřít
MENU