410/2023 Sb.Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky

Částka: 188 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2023 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 15. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
410

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2023
o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 75/2023 Sb. a zákona č. 407/2023 Sb.:


§ 1

Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy

        Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy
§ 2 - Účinnost
Příloha - Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy
Zavřít
MENU