383/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 179 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2023 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 14. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
383

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., podle § 40b odst. 1 a 2, § 48 odst. 4, § 374 odst. 1 a § 374a písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 218/2021 Sb. a zákona č. 286/2021 Sb., podle § 134 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a podle § 431 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 108/2007 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/2007 Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/2009 Sb., vyhlášky č. 457/2009 Sb., vyhlášky č. 438/2011 Sb., vyhlášky č. 322/2013 Sb., vyhlášky č. 384/2017 Sb., vyhlášky č. 222/2021 Sb., vyhlášky č. 516/2021 Sb. a vyhlášky č. 339/2023 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU