375/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny

Částka: 178 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2023 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 13. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
375

VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 2 písm. b) a e) a § 21 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „50“.

        2.  V § 5 odst. 1 písm. a) až c) a § 8 odst. 1 se za slova „činného výkonu“ vkládají slova „nebo hodnoty činné energie“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU