372/2023 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 177 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. prosince 2023 Autor předpisu:
Přijato: 6. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
372

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2023
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

        (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

a)   v hlavním městě Praze Malostranská radnice v Praze,

b)   ve Středočeském kraji Pomník krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech,

c)   v Jihočeském kraji Stará radnice královského města Prachatice,

d)   v Plzeňském kraji

    1.
Radnice královského města Plzeň,
    2.
Hrad a zámek Poběžovice,

e)   v Ústeckém kraji

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
§ 2 - Podmínky ochrany národních kulturních památek
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Umístění, popis a prostorová identifikace nemovitých národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
Příloha č. 2 - Názvy, čísla v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, charakteristiky a trvalé umístění movitých národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
Zavřít
MENU