356/2023 Sb.Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby

Částka: 167 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2023 Autor předpisu: Český telekomunikační úřad
Přijato: 6. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
356

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2023
o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby        Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 150/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb. a zákona č. 202/2023 Sb., k provedení § 64 odst. 13 zákona o elektronických komunikacích:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení pojmů
§ 2 - Náležitosti vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU