327/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 152 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. listopadu 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. října 2023 Nabývá účinnosti: 1. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
327

ZÁKON
ze dne 18. října 2023,
kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

        Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 457/2022 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU